ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε , Α. ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΤΗΛ: 24210 95390
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 1

ΤΜΗΜΑ ΣΟΜΠΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 24210 95390
ΚΙΝ.: 6977 639 093
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 3

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΜΟΣΧΑΛΗ ΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 24210 95390
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ: 24210 95390
ΚΙΝ: 6944 310 839
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ∆ΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
info@moshalis.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
mdkavolos@otenet.gr

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ :
EUROBANK: 0026 0018 030200494872
GR 83 0260 0180 0000 3020 0494 872

ΕΘΝΙΚΗ: 858/470036–89
GR17 0110 8580 0000 8584 7003 689

ALPHA: 311002002006208
GR73 0140 3110 3110 0200 2006 208

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5610–016718–077
GR63 0172 6100 0056 1001 6718 077

ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε
DESIGNED BY PUPPETS