ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είστε εδώ

BACK

ΣΤΡΑΤΖΟΠΡΕΣΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤΖΟΠΡΕΣΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ

Οι δυνατότητες που έχει η ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι:

5 C.N.C.στραντζόπρεσες (press brakes), ιδανικές για περίπλοκα και δύσκολα σχέδια ακριβείας, σε μήκος μέχρι 4000mm, 200 ton και γόνατο 550mm.

GALLERY

ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε
DESIGNED BY PUPPETS